Dirigent Anjo de Haan studeerde hoofdvakken orgel bij de Noord-Nederlandse Orgelacademie (NNOA, Stef Tuinstra) en koordirectie (Rein de Vries).

Orgellessen werden eerder gevolgd bij Piet Wiersma en Anco Ezinga (orgelmethodiek- en improvisatie).
Klavecimbellessen bij Jelte Hulzebos, zang bij Nanny Ter Wiel en Kerkmuziek bij Jan Luth (Liturgiek, Hymnologie en Muziekgeschiedenis).
Anjo de Haan is werkzaam als cantor-organist in de Hervormde kerk te Warffum (Wibrandy Cantorij) en als organist van de Jacobuskerk te Zeerijp

Als voorzitter van de Interkerkelijke Stuurgroep voor creatieve liturgie probeert hij te zoeken naar inhoud en vorm van de liturgie, die aansluit bij de moderne tijdgeest en is geschoeid op de aloude liturgie van de Kerk van alle tijden en plaatsen. Geworteld in deze liturgische praktijk- en broedplaatsen schrijft hij veel nieuwe gebruiks- en kerkmuziek.

Voorts speelt hij bij diverse ensembles orgelcontinuo en begeleidt veel koren op orgel en clavecimbel. Als privédocent orgel, piano en clavecimbel werkt hij in de hele provincie Groningen.