2016

Sonus Vita heeft zich vanaf het begin voornamelijk beziggehouden met het uitvoeren van oude tot zeer oude muziek. Centraal in de uitvoeringspraktijk van dit ensemble staat een bijzondere aandacht voor de muziekhistorische en eventuele liturgische context van de uit te voeren werken, waarbij veel belang wordt gehecht aan de relatie woord-toon. Men zou kunnen zeggen: de muziek in dienst van het woord.

Het ensemble verleent regelmatig medewerking in de liturgie van kerkdiensten, waarbij oriëntatie op oude en verkenning van nieuwe vormen niet wordt geschuwd. Veel verzoeken tot het geven van concerten kwamen van orgelconcertcommissies, culturele instanties en van de Stichting Kunst in de Kamer.

Naast optredens in stad – en provincie Groningen werd reeds meerdere keren ver buiten de eigen regionen geconcerteerd. Zo werden o.a. uitvoeringen gegeven in Oosterbeek, Woerden, Ommen, Renkum, Assen, Emmen en Utrecht. In februari 2008 werd een concert gegeven in de Martinikerk te Doesburg.

In augustus 1997 heeft het ensemble medewerking verleend aan het grensoverschrijdende en internationaal befaamde Dollard-Festival, waarin de werken van onze eigen Jan Pietersz. Sweelinck centraal stonden.

Verder heeft het ensemble in januari 1998, en juni 1999 medewerking verleend aan het t.v.-programma “Viering in de Nicolaikerk” te Utrecht, van de NCRV. In Juni 2001 werd een radio-opname gemaakt voor het programma “Te Deum Laudamus”, ook NCRV.

Vanaf 2002 tot nu zijn radio-opnamen gemaakt voor uitzendingen voor de NCRV. Ook in 2007 werden in maart radio-opnamen gemaakt, zowel voor het programma “Het gezongen Woord” als voor “Te Deum Laudamus”.

In 2002, de maand Juni, maakte de KRO Radio opnamen voor het programma “Laudate”.

In de serie Cantatediensten van de Nieuwe Kerk te Groningen zijn jaarlijks vele werken uitgevoerd, waaronder de oratorische Matthäus Passion van Johann Valentin Meder (1649 – 1719). Op 6 mei 2007 werd de “Missa Brevis” van Dieterich Buxtehude uitgevoerd, in het kader van de Buxtehude herdenking.
In de serie Cantatediensten van de Nieuwe Kerk in Groningen is in februari 2002 het Magnificat tot klinken gebracht in composities van verschillende componisten, oa: “Magnificat Quarti toni” van Sebastián Aquilera de Heredia (alternerend uitgevoerd in 4 stemmige motetten door koor, en orgelimprovisaties over de gregoriaanse melodieën in hedendaagse stijl), “Magnificat” van Jan Pietersz. Sweelinck, een 5 st. Cantione Sacrae met basso-continuo, “Meine Seel’ erhebt den Herren” van Johann Ludwig Krebs, een 4 st. motet met basso-continuo en het 6 st. “Magnificat” für gemischten chor (1989) van Arvo Pärt. Zondag 2 februari 2003 is tijdens een cantatedienst muziek uitgevoerd van Giovanni Gabrieli (12 stemmig Kyrie), Heinrich Schütz (Geistliches Konzert: “Ich hab mein sach Gott heimgestellt”, en het 6 stemmige motet “Die Himmel erzählen die Ehre Gottes”. Van Samuel Scheidt is het tamelijk onbekende “Deutsches Magnificat” uitgevoerd

In een lunchpauzeconcert op 14 Juli 2001 in de Groninger Der Aa-Kerk stond de “Mass for five Voices” van William Byrd centraal in een a-capella programma van zeer oude Engelse koormuziek.

In juni 2002 werd in de serie Trekschuit-tochten nieuw geschreven ‘oude’ muziek uitgevoerd op een historische plaats in het pittoreske wierdedorp Tinallinge.

In 2006 is tijdens het Klankkleurenfestival te Utrecht in de Nicolaikerk een reconstructie van een 17e eeuwse Lutherse Mis uitgevoerd met oa. de 12 stemmige Psalm 115, en de 16 stemmige psalm 150 , beide van Heinrich Schütz.

Componist Johan Beeftink schreef in 2006 speciaal voor dit ensemble het “Dies Irea”, Litanie voor koor en orgel.

Het ensemble bestaat uit gevorderde amateurzangers, waarvan velen intensief zanglessen volgen bij vakkundige pedagogen; professionele instrumentalisten verlenen, indien het programma zulks vereist, hun medewerking.

Wat het koor met zijn concerten wil bereiken is het oplichten van een tipje van de muzieksluier die de rijke schat aan juweeltjes van dichterlijke toonkunst vaak onterecht nog bedekt.